NAŠE RODINNÉ KRONIKY


POZDRAVUJEME VÁS NA STRÁNKE VENOVANEJ JEDOTLIVÝM ČLENOM RODOV PREDSTAVENÝCH NA NAŠICH WEBSTRÁNKACH

(Ak sa chcete oboznámiť s históriou daného rodu, kliknite na názvy jednotlivých albumov)

KAJÁN SKONDA SCHREINER GEIGER NEHÉZ

 

 

 

 

   
CHOVAN
KŐVÁGÓ
LACZKOVICS
 
 

Len pomadarsky

 

 

Strana je vo fáze prípravy

       

(Ak sa chcete zoznámiť s konkrétnymi členmi rodov, vyberte si z možností uvedených v dolnej časti tejto stránky) 
 

K predstaveniu nášho rodokmeňu sme si zvolili program vhodný aj na prípravu webstránky. Získali sme tým možnosť podrobného predstavenia jednotlivých členov rodu od počiatkov nášho poznania. Takýmto spôsobom sa nám podarilo spracovať údaje viažuce sa k osobám v  celku  prevyšujúcim počet 8000. Predstavenie konkrétnych členov osobitnou formou, nezávislou od horeuvedených „rodových albumov”, je výsledkom  technických vymožeností používaného programu.

Programom  poskytované riešenia sme sa pokúšali maximálne využiť. Dáva predsa možnosti k tomu, aby užívateľ

   
 *  Ľahko našiel styčné mená, prípadne miesta
    
*  Spoznal zozbierané informácie a obrázky k osobám nachádzajúcim sa v jednotlivých rodokmeňoch,
    
*  V každom prípade identifikoval aj naše zdroje,
    
*  Spoznal nielen kompletné rodokmene, ale aj ich zlomky, tiež mu dáva možnosť napojiť sa na
          rozpracované vetvy
    
*  Ženské línie sme sa snažili tiež spojiť so základným rodokmeňom, aby tak spĺňal základné
          požiadavky
"prastromu“ , tj. Rozrodu.
    
*  Pri tvorbe databázy sme zohľadnili kritériá ochrany osobných údajov žijúcich osôb, pri ktorých
          uvádzame len ich mená. Výnimku tvoria len prípady, v ktorých sa nám podarilo získať súhlas
          dotknutých osôb. 

     
*  Údaje sú z času na čas aktualizované.
    
*  Mená sú uvedené vždy v tvare náchádzajúcom sa v príslušnej matrike, či inom prameni. Vzhľadom na
          zahraničných užívateľov ich upravujeme do poradia:
meno, priezvisko. Z podobných príčin uvádzame dátumy v
          poradí:
deň, mesiac, rok.  

Pre vyhľadávanie v databáze podľa lokalít a mien si kliknite na jednu z nižšie uvedených možností. Nájdete tam aj členov rodov, ktorých rodokmene sú zatiaľ len v štádiu prípravy, respektíve výskumu.
 
Stav:
Feb. 2015 .György Sztrányai  i manželka Ildikó Zányi
                                 
 

Prosíme pošlite vaše postrehy, zaujímajú nás!
Na vaše otázky radi odpovieme
!                                   :                                          
 
Naša adresa:     

Počet našich hostí ::

 

nAŠE ĎALŠIE ZDROJE:
Magyar Országos Levéltár
(maďarský Štátny Archív)
Veszprém Megyei Levéltár
(Archív Vesprémskej Župy)
Békés Megyei Levéltár
(Archív Békéšskej Župy)
Országos Széchenyi Könyvtár
tátna SZécsényiho Knižnica)
Archívy na Slovensku
(Bytča, Košice, Bratislava, Nitra)
vydavateľstvo ARCANUM
bádateľňa Familyaearch  báza
RadixIndex
stránka Családfakutató a jej priatelia